top of page
( xin hãy đọc chậm để suy ngẫm trong lời kinh )
dâng chuỗi Thương Xót mỗi ngày, tốt nhất là đọc vào lúc 3 giờ chiều, để nhớ đến giờ tử nạn của Chúa và xin ơn thương xót cho toàn thế giới. Amen

Kinh Nguyện 
Lòng Chúa Thương xót 

Làm Dấu Thánh Giá  

Nhân Danh Cha
và Con và Thánh Thần
Amen

 

 

LỜI BÀI HÁT : KINH CHÚA THÁNH THẦN 

 Cầu xin chúa Thánh Thần 
Người thương thăm viếng hồn con 
Ban xuống cho con hồng ân chang chứa
Trao rồi cho đáng ngôi thánh đường
ĐK : Nguyện xin Chúa ngôi Ba 
Đoái nghe lời con thiết tha 
Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm
Nhuận thăm xác hồn tràng lan ơn thiên .

Người xướng : Lạy Chúa Giesu * chúa vừa trút hơi thở cuối cùng * nhưng nguồn sống đã tuôn trào các linh hồn * và cả một đại dương Lòng Chúa Thương xót được mở ra cho toàn thế giới * Ôi..* Nguồn mạch sự sống là Lòng Thương Xót khôn dò * xin hãy bao trùm toàn thế giới * và trút hết toàn Người trên chúng con ( NK 1319 ).

Đọc Kinh Lạy Cha :

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Đọc kinh Kính Mừng :

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Đọc kinh Tin Thánh

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Bài hát: NGỢI CA LÒNG THƯƠNG XÓT

Ngợi ca …… Lòng Thương Xót, Chúa đã …. ban tặng con….. Hỡi Trái …… tim từ nhân, ….. con tín thác nơi Ngài.  
Chiều …. đồi núi Can-vê……. Năm nào,….. Ngài chết treo thân ….. thập tự. ….. Ngài đã hiến dâng ……. Máu đào …để cứu chuộc con….. Và ….dòng suối yêu thương,…. Chan hòa …… từ trái tim Cha ….. tuôn tràn….. tẩy xóa đi bao….. lỗi tội,….. tái sinh đời con……

LẦN HẠT 50 CHUỖI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

Một hạt chuỗi  lớn ( đọc 5 lần )  

Người Xướng : Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình, và Máu, Linh hồn, và Thần tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con 

Tất cả thưa : Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

10 hạt chuỗi  lớn ( đọc 5 lần )  

Người xướng : Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu kitô
Tất cả thưa : xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

KINH NGUYỆN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT ( đọc 3 lần )

Người xướng : Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, 

Tất cả thưa : xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

KINH NGUYỆN KẾT THÚC CHUỖI THƯƠNG XÓT ( đọc 3 lần )

Người xướng : Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ thanh tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con. 

Tất cả thưa : Con tin thác vào Chúa !

CẦU XIN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

Lạy Cha,/ Đấng đầy lòng trắc ẩn,/ Đấng duy nhất tốt lành,/ con chạy đến van xin Lòng Thương Xót của Cha,/ mặc dù tội lỗi con to lớn/ và sự xúc phạm thì quá nhiều./ Con vẫn tín thác vào Lòng Thương Xót của Cha,/ bởi vì Cha là Đấng xót thương./ Từ xưa tới nay,/ chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng.


Lạy Cha từ bi,/ chỉ có mình Cha mới phán xét con,/ Cha không bao giờ từ chối/ khi con thống hối ăn năn/ chạy tới Lòng Thương Xót của Cha,/ nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối,/ mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi./ Lời Chúa Giêsu,/ Con Cha đã bảo đảm với con rằng:/ “Thà rằng trời đất này biến ra không,/ nhưng Lòng Thương Xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác”.

Lạy Chúa Giêsu,/ là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc,/ Chúa là Thiên Đàng,/ là Đấng cứu rỗi,/ là sự an bình trong những giây phút buồn phiền/  giữa biển hoang mang nghi ngại./ Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi./ Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc./ Chúa biết sự yếu mềm của chúng con,/ và giống như một danh y tốt,/ Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con./ Amen.

LỜI TẬN HIẾN

Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa,/ trong bàn tay từ ái Chúa,/ chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ,/ hiện tại và tương lai của chúng con./ Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay xin Chúa hãy săn sóc,/ bảo vệ,/ chở che gia đình của chúng con./ Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa/ và của Mẹ Maria Rất Thánh,/ Mẹ Chúa./ Qua diện mạo của Chúa đây,/ xin Lòng Thương Xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian./ Xin cho những ai khi sùng kính Lòng Thương Xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt./ Xin Lòng Thương Xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này,/ là niềm hy vọng trong lúc sinh thì/ và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng./ Chúng con cầu xin/ nhờ Đức Kito,/ Chúa chúng con. Amen.

HÁT KINH THẦN KHI CHÚA SAI ĐI

( tất cả đều đứng )

ĐK. Thần khí Chúa… đã sai tôi đi…, sai tôi đi…… loan báo Tin Mừng….. Thần khí Chúa…. đã thánh hiến tôi… , sai tôi đi….. Ngài sai tôi đi.
1. Sai tôi đến với người nghèo khó,….. sai tôi đến với người lao tù,….. Đem Tin Mừng giải thoát… Thiên Chúa đã cứu tôi…..
2. Sai tôi đến với người than khóc,….. sai tôi đến với người âu sầu….. Đem Tin Mừng…. an ủi…. Thiên Chúa đã cứu tôi.

NHỮNG LỜI CHÚC TỤNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

( của Thánh Faustina )

 • 1. Lòng Thương Xót của Chúa, tuôn trào từ lòng Chúa Cha.

Tất cả cùng đọc : Con tin thác vào Chúa ! 

( câu nào cũng thưa như vậy …! )

 • Lòng Thương Xót của Chúa, là ưu phẩm cao cả nhất của Người.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, là mầu nhiệm không thể hiểu thấu được

 • Lòng Thương Xót của Chúa, phát nguồn từ mầu nhiệm Ba Ngôi Cực Thánh.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, mọi trí khôn nhân loại và Thiên Thần không dò được.

 • 2. Lòng Thương Xót của Chúa, là nguồn ban mọi sự sống và phúc lộc.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, cao cả hơn các tầng trời.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, là suối nguồn phép lạ và kỳ công.  

 • Lòng Thương Xót của Chúa, phủ đầy vũ trụ.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, xuống trong Ngôi Lời nhập thể.

 • 3. Lòng Thương Xót của Chúa, phát xuất từ thương tích rộng mở của Thánh Tâm Chúa Giêsu.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, chứa trọn trong Thánh Tâm Chúa Giêsu cho chúng con và cách riêng cho kẻ có tội.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, vô phương hiểu thấu trong việc thiết lập phép Thánh Thể.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, trong việc thành lập Hội Thánh.

 • 4. Lòng Thương Xót của Chúa, trong Bí Tích Thánh Tẩy.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, trong việc thánh hóa chúng con được nên công chính qua Chúa Giêsu Kitô.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, đồng hành với chúng con suốt đời.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, ấp ủ chúng con nhất là trong giờ lâm tử.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, ban sự sống bất diệt cho chúng con.

 • 5. Lòng Thương Xót của Chúa, đồng hành với chúng con mỗi giây phút của cuộc đời

 • Lòng Thương Xót của Chúa, che chở chúng con khỏi lửa hỏa ngục.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, trong việc hoán cải các tội nhân cứng lòng.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, làm sửng sốt các Thiên Thần và các Thánh vô phương hiểu thấu.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, vô biên trong mọi mầu nhiệm của Thiên Chúa.

 • 6. Lòng Thương Xót của Chúa, nâng đỡ chúng con khỏi mọi bất hạnh.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, là suối nguồn hạnh phúc và niềm hân hoan của chúng con.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, kêu gọi chúng con từ hư không thành hiện hữu.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, ấp ủ mọi công trình của bàn tay Người.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, là nơi tất cả chúng con được dìm trong đó.

 • 7. Lòng Thương Xót của Chúa, là nơi nâng đỡ ngọt ngào cho những tâm hồn tan nát.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, là nguồn hy vọng duy nhất của những linh hồn thất vọng.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, là nơi các tâm hồn yên nghỉ và bình an giữa chốn hãi hùng.

 • Lòng Thương Xót của Chúa, là niềm vui ngây ngất của những linh hồn thánh thiện

 • Lòng Thương Xót của Chúa, gợi lòng cậy trông khi tuyệt vọng.

 

 .  .  .  Xin tất cả cùng đọc :  Lạy Cha Hắng Hữu, / trong Cha có lòng thương vô hạn / và kho tàng nhân hậu vô biên, / xin hãy đoái nhìn chúng con / và tăng thêm Lòng Thương Xót nơi chúng con, / để chúng con khỏi thất vọng và ngã lòng trong những lúc khó khăn, / nhưng hết lòng tin tưởng và vâng phục theo Thánh Ý Cha, / chính là Tình Yêu và Thương Xót. / Amen.

Tuần cửu Nhật Kinh Lòng Chúa Thương Xót

NGÀY THỨ NHẤT 

“Cầu cho toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi” ( Thứ 6 Tuần Thánh )

 1. “ Hôm nay, con hãy dâng lên Ta toàn thể nhân loại , nhất là tội lỗi. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Bằng cách đó, con đã an ủi ta trong nỗi đắng cay do sự hư mất của linh hồn tội lỗi”. 

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót,/  bản tính chúa là trắc ẩn,/ yêu thương và tha thứ/. Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con/, nhưng hãy nhìn xem chúng con tin thác vào lòng nhân hậu vô cùng của Chúa/. Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con/ vào Trái Tim lân tuất của Chúa/ đừng bao giờ để chúng con thoát khỏi nơi đó/. Chúng con cầu xin nhân danh tình yêu kết hiệp của Chúa/ làm một cùng chúa Cha và chúa Thánh Thần.    

Lạy Cha Hằng Hữu, / xin Cha ghé mắt thương chúng con toàn thể nhân loại / cách riêng các tội nhân khốn khổ/. Họ đang ẩn mình trong trái tim từ bi vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu/ . Vì cuộc tử nạn của Người/ xin Cha bày tỏ tình thương của Cha cho chúng con,/ để chúng con ngợi khen quyền năng Lòng thương xót của Cha đến muôn đời.  Amen. 

NGÀY THỨ HAI 

“Cầu cho các linh mục và tu sĩ”  ( Thứ 7 Tuần Thánh )

 1.  “ Hôm nay con dâng lên Ta và các linh mục và tu sĩ. Hãy nhận chìm các ngài vào lòn thương xót hải hà của Ta. Chính các ngài là những người đem đến cho Ta nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay đắng của Ta. Các ngài là những ống máng để Lòng thương xót của Ta qua đó tuôn chảy xuống nhân loại “.  

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót /, căn nguyên mọi sự tốt lành,/ xin Chúa tăng thêm ơn thánh cho các linh mục và tu sĩ,/ hầu các ngài có đủ khả năng/ thực hiện các nghĩa cử từ bi bác ái cho xứng đáng/ để mọi người xem thấy hành động của các ngài/ mà tôn vinh Thiên Chúa./ là Cha đầy lòng thương xót đáng ngự trên trời.  

Lạy Cha Hằng Hữu, / xin Cha ghé mắt thương chúng con toàn thể nhân loại / cách riêng các tội nhân khốn khổ/. Họ đang ẩn mình trong trái tim từ bi vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu/ . Vì cuộc tử nạn của Người/ xin Cha bày tỏ tình thương của Cha cho chúng con,/ để chúng con ngợi khen quyền năng Lòng thương xót của Cha đến muôn đời.  Amen. 

NGÀY THỨ BA 

“Cầu cho các linh hồn đạo đức và trung nghĩa” 

( Chúa Nhật Phục Sinh )

 1. “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những linh hồn trung thành và đạo đức. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Các linh hồn này đã đem đến cho Ta niềm an ủi trên đường thập giá. Chính họ là những giọt nước an ủi giữa biển đắng xót xa của Ta”. 

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót / từ kho tàn xót thương/. Chúa đã đổ chan hoà các ân huệ/ trên từng người và mọi người /. Xin hãy đón nhận chúng con/ vào trái tim từ bị lân tuất của Chúa/ và đừng bao giờ để chúng con thoát ly khỏi đó/. Chúng con cầu xin Chúa ơn này/. Vì tình yêu kỳ diệu của trái tim Chúa, đối với cha trên trời.

Lạy Cha Hằng Hữu, / xin Cha ghé mắt từ bi đoái thương đến các linh hồn trung nghĩa/, họ là gia nghiệp của con chí Thánh Cha/. Nhân vì cuộc khổ nạn đau thương của Người,/ xin Cha chúc lành che chở họ luôn mãi / Như vậy / họ sẽ không bị sa sút trong tình yêu /hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện /. Nhưng cùng với các Thiên Thần và các Thánh/ . họ sẽ tôn vinh lòng thương xót vô biên của Cha đến muôn đời/. Amen 

NGÀY THỨ TƯ

“Cầu cho người ngoại đạo và những người chưa nhận biết Chúa ” 

( Thứ 2 tuần bát Nhật Ps )

 1. “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những người ngoại đạo và những người chưa nhận biết Ta. Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương của Ta. Lòng nhiệt thành tương lai của họ đã an ủi trái tim Ta. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương xót của ta”. 

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót / Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới /. Xin hãy đón nhận vào Trái tim vô cùng từ bi của Chúa / linh hồn các người ngoại giáo /và những người chưa nhận biết Chúa / nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi họ / để họ cũng được cùng với chúng con / tôn vinh Lòng Thương Xót kỳ diệu của Chúa/. Và đừng để họ lìa xa trái tim vô cùng từ bi Chúa.  

Lạy Cha Hằng Hữu, / xin Cha đoái thương đến những linh hồn các người ngoại giáo /, và những người chưa nhận biết Cha/ nhưng vẫn được ôm ấp trong trái tim vô cùng từ bị Chúa Giêsu /. Xin Cha dẫn đến họ tới ánh sáng Phúc Âm/ . những linh hồn này chưa biết rằng/ yêu mến Cha là hạnh phúc cao cả. / Xin ban cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha đến muôn dời/. Amen.

NGÀY THỨ NĂM

“Cầu cho những người lạc giáo và ly giáo ” 

( Thứ 3 tuần bát Nhật Ps )

 1. “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những người lạc giáo và ly giáo. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta. Trong cuộc khổ nạn cay đắng của Ta, chính họ đã xé nát Thân mình và Trái tim Ta, tức Giáo Hội của Ta. Khi nào họ trở về hợp nhất với Giáo Hội, lúc đó các thương tích của Ta mới được lành, và nhờ đó, họ làm dịu bớt cuộc khổ nạn của Ta.”

     Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ là chính sự lân ái,/ Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa./ Xin đón nhận vào Trái tim vô cùng từ bi lân mẫn Chúa / linh hồn những người lạc giáo và ly giáo./ Xin lấy ánh sáng của Chúa dẫn dắt họ về hiệp nhất với Giáo Hội,/ đừng để họ lìa khỏi Trái tim tư bi lân ái Chúa,/ nhưng xin dẫn họ về/ để họ cũng được tôn vinh lòng quảng đại xót thương của Chúa.

     Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha ghé mắt nhìn đến linh hồn những người lạc giáo và ly giáo/ từng làm tổn thương đến phúc lành Cha ban,/ lạm dụng các ân huệ của Cha,/ vì họ cố chấp trong sự lầm lạc của mình,/ xin Cha đừng xem các lỗi lầm của họ,/ nhưng nhìn đến tình yêu của Con Chí Thánh Cha,/ và cuộc khổ nạn cay đắng của Người./ Vì họ,/ Người đã gánh chịu đau khổ,/ bởi vì Trái tim vô cùng từ bi của Người vẫn bao bọc lấy họ./ Nguyện xin Cha làm cho họ sớm trở về/ để họ cũng được tung hô lòng thương cao cả của Cha đến muôn đời./ Amen.

NGÀY THỨ SÁU

“ Cầu cho những linh hồn hiền lành, 

khiêm nhường và các trẻ thơ ” 

( Thứ 4 tuần bát Nhật Ps )

 1.      “Hôm nay, con hày dâng lên Ta những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương Xót của Ta. Những linh hồn này giống Trái tim Ta hơn hết. Họ đã thêm nghị lực cho Ta trong suốt cuộc khổ nạn đắng cay. Ta nhìn họ như những Thiên Thần trần thế, họ sẽ canh thức bàn thờ của Ta. Ta sẽ tuôn hồng ân xuống cho họ. Chỉ những linh hồn khiêm nhường mới có thể nhận được hồng ân của Ta. Ta đặc biệt tín nhiệm ở những linh hồn ấy.”

     Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ Chúa đa phán:/ “Các con hày học nơi Ta,/ vì Ta hiền lành và khiêm nhường ttrong lòng”./ Xin Trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn trẻ thơ/ cùng những linh hồn hiền lành và khiêm nhường./ Các linh hồn ấy làm cho thiên đàng phải ngưỡng mộ/ vì họ được Chúa Cha thương mến./ Những linh hồn ấy như đóa hoa đầy hương thơm ngào ngạt dâng lên trước tòa Chúa,/ và Chúa rất hài lòng hưởng hương thơm dịu dàng đó./ Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho họ được ở trong Trái tim từ bi Chúa luôn/ để họ không ngừng ca ngợi tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa.

     Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương các linh hồn hiền lành và khiêm nhường,/ các linh hồn trẻ thơ/ đã được che chở trong Trái tim từ bi Chúa Giêsu./ Họ khiêm nhường giống như Con Cha / và hương thơm nhân đức bay lên trước ngai tòa Cha./ Lạy Cha nhân từ và lòng lành vô cùng,/ chúng con cậy vì tình yêu Cha dành cho họ/ để nài xin Cha chúc lành cho toàn thế giới,/ hầu chúng con được ca tụng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời./ Amen.

 

NGÀY THỨ BẢY

Cầu cho những linh hồn sùng kính và làm sáng danh Lòng Chúa Thương Xót ” 

( Thứ 5 tuần bát Nhật Ps )

 1.    “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những linh hồn sùng kính Ta một cách đặc biệt và làm sáng danh Lòng Thương Xót của Ta. Họ đã cảm nhận được sự đau khổ trong cuộc thương khó của Ta. Họ là hình ảnh sống động của Trái tim từ bi Ta. Họ sẽ sáng ngời đặc biệt ở đời sau. Không một ai bị rơi vào hỏa ngục. Ta sẽ bào chữa cách riêng cho từng người trong giờ lâm chung.”

     Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ Trái tim Chúa là nguồn mến yêu,/ xin Trái tim từ bi Chúa/ che chở các linh hồn hằng ca ngợi/ và sùng kính lòng khoan nhân của Chúa/ để nhờ chính quyền năng Chúa/ họ mạnh sức và vững tiến giữa những cơn đau khổ và hoạn nạn./ Những linh hồn này kết hợp với Chúa/ để mang nhân loại trên vai họ./ Khi từ giã đời này,/ họ sẽ không bị phán xét bằng sự công chính,/ trái lại Lòng Thương Xót của Chúa sẽ bao trùm lấy họ.

     Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương những người sùng kính,/ cùng làm sáng danh Lòng Thương Xót vô biên của Cha,/ họ đã được che chở trong Trái tim từ bi Chúa Giêsu,/ họ là Phúc Âm sống động;/ bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cử nhân hậu,/ và trí óc họ luôn đầy niềm hân hoan ca ngợi Lòng Thương Xót của Cha./ Ôi lạy Đấng Tối cao,/ con van nài Cha hãy dủ lòng thương xót/ vì họ đã trông cậy và tin tưởng nơi Cha./ Xin Cha thực hiện lời hứa của Chúa Giêsu rằng:/ Đích thân Ta sẽ bảo vệ họ/ như bảo vệ vinh quang Ta trong suốt cuộc sống họ, và cách riêng trong giờ lâm chung/ bởi vì họ là những tâm hồn sùng kính Lòng Thương Xót bao la không cùng của Cha./ Amen.

 

NGÀY THỨ TÁM

“Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục ” 

( Thứ 6 tuần bát Nhật Ps )

 1.   “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta các linh hồn nơi luyện ngục. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta. Hãy để nguồn Máu Thánh Ta làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả các linh hồn này được Ta hết dạ thương yêu. Họ đang đền trả trước sự công chính của Ta. Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng của Giáo Hội dâng cho các linh hồn đó. Ôi, nếu con hiểu thấu được những cực hình mà họ phải chịu, chắc con không ngừng làm việc lành phúc đức dâng hiến thay cho họ, và giúp họ đền trả sự công chính của Ta.”

     Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ Chúa đã phán: “Các con hày xót thương/ như Cha các con trên trời hay thương xót./ Xin Trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn nơi luyện ngục,/ những linh hồn mà Chúa rất thương yêu/ và họ phải ăn năn đền tội cho sự công bình của Chúa./ Nguyện xin Máu cùng Nước chảy ra từ Trái tim Chúa dập tắt lửa luyện ngục,/ để các linh hốn đó cũng được ngợi khen Lòng Thương Xót của Chúa.

     Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục/ vì họ được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giêsu./ Con nài xin Cha,/ vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu,/ Con Một Cha/ và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn Chúa Chí Thánh./ Xin Cha thương xót những linh hồn/ đã trải qua cuộc phán xét nghiêm minh./ Xin Cha đoái thương họ qua thương tích Chúa Giê-su,/ để chúng con tin tưởng vào lòng từ bi nhân lành của Cha tuôn xuống không ngơi./ Amen.

 

NGÀY THỨ CHÍN 

" Cầu cho các linh hồn khô khan nguội lạnh "

( Thứ 7 tuần bát Nhật Ps ) 

 1.      “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta các linh hồn khô khan, nguội lạnh. Hãy nhận chìm họ vào vực thẳm Lòng Thương Xót của Ta. Những linh hồn này làm Ta đau đớn nhất. Linh hồn Ta tan nát khủng khiếp trong vườn Cây Dầu cũng vì những linh hồn nguội lạnh này. Họ là lý do Ta phải kêu lên: “Lạy Cha, xin cất chén đắng này cho Con, nhưng xin đừng theo ý Con mà theo ý Cha”. Hy vọng cuối cùng để họ được cứu vớt là biết chạy đến kêu xin Lòng Thương Xót của Ta”.

     Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ xin Trái tim Chúa che chở các linh hồn nguội lạnh./ Mặc dù họ đã làm cho Chúa ngao ngán/ nhưng xin Chúa ban ơn cho họ trở nên ngọn lửa sốt mến./ Ôi, lạy Chúa Giêsu đầy nhân hậu,/ hãy dủ Lòng Thương Xót bao la/ để lôi kéo họ trở về tình yêu nồng cháy của Chúa,/ và xin Chúa ban cho họ tình yêu thánh thiện/ cậy vì công nghiệp của Chúa.

     Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương các linh hồn nguội lạnh./ Dầu sao thì họ cũng được che chở bởi Trái tim từ bi Chúa Giêsu./ Lạy Cha giàu Lòng Thương Xót,/ cậy vì sự cay đắng thống khổ của Con yêu dấu Cha/ và ba giờ Người hấp hôi trên thập giá,/ chúng con nài xin Cha cho họ/ cũng được hát khen Lòng Thương Xót của Cha./ Amen.

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương.

Hỡi ôi! Bà là Chủ bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

LỜI BÀI HÁT :  XIN VÂNG

1. Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ 
Lòng con quyết noi gương Mẹ 
Xin Mẹ dạy con 2 tiếng xin vâng 
Mẹ ơi! Đường đi trăm ngàn gian khó 
Hiểm nguy dâng tràn đây đó 
Xin Mẹ dạy con 2 tiếng xin vâng. 

[ĐK:]  Xin vâng 
Mẹ dạy con 2 tiếng xin vâng 
Hôm qua hôm nay và ngày mai 
Xin vâng 
Mẹ dạy con 2 tiếng xin vâng 
Hôm nay tương lai và suốt đời. 

2. Mẹ ơi! Đời con dõi bước theo Mẹ 
Lòng con quyết noi gương Mẹ 
Xin Mẹ dạy con 2 tiếng xin vâng 
Mẹ ơi! Đường đi phủ đầy bóng tối 
Bẫy chông dâng tràn muôn lối 
Xin Mẹ dạy con 2 tiếng xin vâng. 

 

KINH TRÔNG CẬY

Đ : Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Đ : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
X : - Thương xót chúng con.
Đ : Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria,
X : - Cầu cho chúng con.
Đ : Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
X : - Cầu cho chúng con.

Đ : Lạy Các Thánh Nam Nữ Trên Trời.

X : - Cầu cho chúng con.
Đ : Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
X : - Cầu cho chúng con.
Đ : Nữ Vương ban sự bằng an,
X : - Cầu cho chúng con.

Đ : Lạy Thánh Faustina

X : - Cầu cho chúng con.

Đ : Lạy Thánh Giáo Hoàng Gioan Phalo Đệ Nhị ll

X : - Cầu cho chúng con.

X : Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cầu cho các linh hồn được yên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mătj Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng . Amen 

 


 

bottom of page