top of page

WE NEED YOUR HELP

XIN CHUNG SỨC THÀNH LẬP NHÀ NGUYỆN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

   Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã tôn phong hiển thánh cho Sr. Faustina ngày 30 tháng 4, 2000. Thánh Faustina, tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót, nói với cha Soppocco :  Ý muốn của Chúa là thành lập dòng nam , dòng nữ , và cộng đoàn giáo dân khẩn cầu và thực hành Lòng Chúa Thương Xót. Dòng Nữ đã được thành lập từ năm 1939, nhưng dòng nam mãi đến năm 2005 mới khởi sự những bước đầu. Chúng ta cố gắng giúp cho dòng Nam được phát triển theo ý Chúa muốn.

  

    Ở Mỹ hiện giờ có được 6 thầy và một cha đã ghi danh vào dòng LCTX và sau khi cầu nguyện nhiều ngày, tôi tìm được một cơ sở là Nhà thờTin Lành treo bảng bán:  4235 Kelly Highway, Fort Smith, AR 72904 với giá là $399,999.00 đô, trong đó phần nhà thờ là 4750 square feet (cung thánh, văn phòng và restroom), các phòng học có restroom là 3175 sq feet, phần hội trường có nhà bếp là 3175 sq feet. Lô đất rộng 2.54 acres khoảng 10,000 m2.   

 

    Tạ ơn LCTX, chủ nhà đã đồng y bán $310,000.00 đô và ngày 8 tháng 10, 2021 Đức Giám Mục địa phương GP Little Rock Arkansas đã cho phép xử dụng làm  DIVINE MERCY RETREAT HOUSE với NHÀ TĨNH TÂM LÒNG CHÚA THƯƠng XÓT dưới sự hướng dẫn của Giáo quyền, hội trường có nhà bếp và các phòng tĩnh tâm.  Và chúng ta tiến hành trả tiền để mua.  Xin mời quý tín hữu sùng kính Lòng Chúa Thương Xót chung sức đóng góp vào công trình Nhà Nguyện LCTX và nhà tĩnh tâm cho các ơn gọi Linh mục tu sĩ Dòng LCTX và cho mọi tín hữu.

 

    Xin chọn các mục sau đây để ghi danh dâng cúng:   

_  Ân nhân bậc 1:    $5000.00                      _    Ân nhân bậc 2:    $3000.00   

_  Ân nhân bậc 3:    $1000.00                      _  . Ân nhân bậc 4:    $  500.00   

_  Yểm trợ tùy lòng: $.............

       *** Ân nhân đặc biệt dành cho:

  

1.    Cung Thánh: $25,000                                             2.   Bàn thờ: $20,000 
3.    Nhà tạm Thánh Thể:  $15,000(đã có người dâng)      4.   Bức ảnh LCTX lớn:   $10,000.00 (đã có người dâng)
5.    Hội trường ĐHY Phanxico Ng.V.Thuận: $70,000         6.   Phòng tĩnh tâm:   $7,000 /1phòng    

7.    Vuon Cau Nguyen LCTX  $20,000                                  8.   Hang đá Đức Mẹ : $20,000   

9.    14 Chặng Đàng Thánh Giá $…(đã có người dâng)    10.   Thánh Giá, tượng Thánh Giá, Đức Mẹ

11.  Tượng Thánh Giuse & St Michael (đã có người dâng).
12.  Bảo trợ trang bị hệ thống âm thanh và youtube channel cho toàn thế giới có thể  cầu nguyện chung mỗi ngày (chi phí đang tính).   

    

 .  .  .   Tên quí ân nhân còn sống và tên các vị đã qua đời được ghi tại Nhà Nguyện LCTX.  Hàng ngày cha linh hướng Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót dâng lễ cầu nguyện cho quí quí ân nhân.

​Một số hình ảnh tại nguyện đường Lòng Chúa Thương Xót
bottom of page