top of page
Untitled-1_edited_edited.png

Lòng thương xót Chúa vô biên
Cho con đón nhận nhân hiền tình Cha
Mênh mông rộng lớn bao la
Cao hơn non núi hải hà trùng dương.

Cậy vào lòng Chúa xót thương
Bình an khắp cõi thế dương gian trần
Ai ơi xin chớ ngại ngần
Về bên lòng Chúa ân cần ngày đêm.

Bờ vai của Đấng dịu êm
Chở che dìu bến êm đềm một mai
Vững tin lên nhé những ai ?
Buồn lo bởi kiếp trần ai nhọc nhằn.

Bao nhiêu sầu khổ khó khăn
Hay đang dịch bệnh biến căng lúc này
Tựa vào lòng Chúa phút giây
Tâm hồn con bỗng ngất ngây tuyệt vời.

Ân thiêng nhận lấy từ trời
Và lòng thương xót muôn đời chẳng vơi
Vượt ngàn hải lý trùng khơi
Sao bằng tìm được phúc Trời bên ta ?

Lòng thương hoà với vị tha
Vòng tay của Chúa mái nhà bình an
Ai còn vương kiếp lầm than ?
Xin luôn hãy nhớ trần gian tạm thời.

Lòng thương xót Chúa cao vời
Muôn ngàn câu hát vang lời ngợi khen
Tình Ngài sáng cả hơn đèn
Dìu con qua những bao phen lỗi lầm.

Cho bao yêu mến thật tâm
Lời cầu khấn nguyện âm thầm nguyện xin
Tri ân khúc hát ân tình
Vì Ngài luôn hướng mắt nhìn thương yêu.

Thiết tha xin nguyện bao điều
Vào lòng từ ái ban nhiều ân thiêng
Xua tan vướng bận ưu phiền
Trần gian nặng nỗi truân chuyên hãy còn.

Mối tình luôn mãi sắt son
Xin cho chung thủy vuông tròn không phai
Đường đời ta hãy còn dài
Nguyện luôn tin vững lòng Ngài xót thương.

LÒNG NGÀI XÓT THƯƠNG

Br Micaen Trương Thanh Tú
bottom of page