top of page

Tất cả video

Tất cả video

Tất cả video
Tìm kiếm video...
Nhớ Cha Hiền (Sáng tác: Br Micaen Trương Thanh Tú) - Hồ Cầm Nghi | MV LYRICS

Nhớ Cha Hiền (Sáng tác: Br Micaen Trương Thanh Tú) - Hồ Cầm Nghi | MV LYRICS

05:03
Phát video
Tâm Sự Với Chúa (Sáng tác: Br. Micaen Trương Thanh Tú) - Minh Nguyệt | MV LYRICS

Tâm Sự Với Chúa (Sáng tác: Br. Micaen Trương Thanh Tú) - Minh Nguyệt | MV LYRICS

04:31
Phát video
Trái Tim Nhân Lành (Sáng tác: Br. Micaen Trương Thanh Tú) - Kim Tuyến | Thánh Ca Về Thánh Tâm Chúa

Trái Tim Nhân Lành (Sáng tác: Br. Micaen Trương Thanh Tú) - Kim Tuyến | Thánh Ca Về Thánh Tâm Chúa

05:27
Phát video
Nhạc Tình Dâng Chúa (Sáng tác: Br. Micaen Trương Thanh Tú) - Minh Nguyệt | MV Nhạc Thánh Ca

Nhạc Tình Dâng Chúa (Sáng tác: Br. Micaen Trương Thanh Tú) - Minh Nguyệt | MV Nhạc Thánh Ca

05:24
Phát video
278250266_5013736615374804_4748304428461520653_n.jpg

THE NIGHTOF
HOLY
MUSIC 
 
DIVINE MERCY RETREAT CENTER
​in fort smit arkansas

bottom of page